E-Hekim.net nedir?

E-Hekim.net, özel muayene kapsamında hizmet alanı ve hizmet vereni ortak bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen web tabanlı muayenehane otomasyonu projesidir.

Hekimler için randevu yönetimi, hasta bilgilerinin takibi, müşteri ilişkileri ve benzeri konularda çözümler sunacak muayenehane otomasyonu olmayı hedeflemektedir. Hastalar için ise hekim arama, randevu alma, istediği hekimle geçmiş bilgilerinden istediğini paylaşabilme ve benzeri hizmetleri gerçekleştirebileceği bir internet sitesi olacaktır.

Projemiz, sıkça duymaya başladığımız bulut bilişim (cloud computing) teknolojisini hekimlerin kullanımına sunma amacıyla başlatılmıştır. Web tabanlı muayenehane otomasyonu ve Elektronik Sağlık Kayıtlarının (EHR) internet üzerinde tutulması, Avrupa ve Amerika’da hızla yaygınlaşmaktadır. Kullanıcının bilişim altyapısı sorunları ile uğraşmaması, uygulamanın her zaman çalışır durumda ve güncel olması, bilginin güvenli ve her yerden erişilebilir bir şekilde tutulması bulut bilişimin temel faydalarıdır.

Hali hazırda Sağlık NET 2 veri seti gönderimlerini gerçekleştirecek olan sistem, ilerleyen zamanlarda MEDULA, Sağlık NET 2, MHRS gibi Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından yürütülen servislerle ilgili veya ileride ortaya çıkabilecek ve sistemin üyelerini ilgilendiren her alanda, hekimlerin ihtiyacını karşılayacak düzenlemeler projeye dâhil edilecektir.

Proje Hedefleri

  • Hekim ve hasta için buluşma noktası olmasını sağlayacak rehber ve randevu hizmetleri
  • Hekimin hastaları hakkındaki klinik bilgileri takip edeceği uzmanlık modülleri
  • Hekimin borç/alacak izleme, tahsilat gibi işlemlerini yapacağı ödeme ve takip modülleri
  • SGK ve Sağlık Bakanlığının uygulamaları ile entegrasyon (MEDULA, Sağlık Net, E-Reçete vs.)
  • Röntgen, tahlil, protez laboratuarı gibi hekimlerin hizmet tedarik ettiği medikal birimlerle iletişim ve entegrasyon
  • Kurumsal bir yapı altında birleşen hekimlerin, fatura, hakediş, stok, gelir/gider vs. takibi.
Bu hedeflerin yaygın kullanımı olan bölümlerinin, bir yıl içerisinde devreye alınması planlanmaktadır. Bu aşamada ortaya çıkan, muayenehanelerde Sağlık NET 2 gönderimi zorunluluğu nedeniyle, bu işlevi yürütecek servisimizle birlikte, sistem hekimlerimizin kullanımına açılmıştır.

E-Hekim.net Ücretli Mi ?

E-Hekim.net'e üyelik ücretsizdir. Proje kapsamında hekimlere ve hastalara sunulacak hizmetlerin ücretlendirmesi her hizmet için ayrı ayrı belirlenecektir.

Ücretlendirme ile ilgili prensiplerin belirlenmesi devam etmektedir. Kullanıcılara her hizmeti ücretsiz olarak, gerektiği kadar deneyebilmek için imkanlar sağlanacaktır . Sistemin sunduğu tüm işlevlere sahip olmanın toplam maliyeti, sabit ücretli bir otomasyona göre avantajlı olacak şekilde planlanmaktadır.

Kullanılan ve/veya faydalanılan kadar bir maliyet ödemenin yanında, hiçbir zaman bir şifreli TV kanalının aylık bedelini geçmeyecek ücretlendirme sistemi olacaktır. Ayrıca üye, içeriğe katkıda bulunarak, makale, haber veya üye kazandırarak hediye krediler kazanacaktır.

E-Reçete ve Sağlık Net Nasıl Ücretlendiriliyor?

Üye olan kullanıcıların ilk gönderimde hesaplarına 500 kredi tanımlanır.

Her başarılı Sağlık NET veri seti gönderimi sonrasında üye hesabından 1 kredi düşülür ve kredinin bedeli 0,10 TL. Günde 5 hasta gönderen ve ayda 20 gün çalışan bir hekim ayda 100, yılda 1200 krediye ihtiyaç duyacaktır.

1 Nisan öncesi ilk Sağlık NET veri seti gönderimini yapan ve 2 arkadaşına da sistemi tavsiye eden bir hekim için Sağlık NET veri seti gönderim hizmeti yaklaşık 1 yıl ücretsiz verilecektir. Hediye krediler için bir yıllık bir öngörülmüştür. Kazanıldıktan sonraki 1 yıl içerisinde kullanılmayan hediye krediler üye hesabından silinecektir.

Firma Hakkında

Projenin yürütücüsü olan Protez Sağlık Çözümleri A.Ş. 2008 yılında Metasoft Bilgisayar Ltd. Şti. bünyesinden çıkarak kurulmuştur. Metasoft faaliyetlerine 2000 yılında başlamış olup13 yıllık bilgi işlem tecrübesine sahiptir.

Metasoft, yazılım, proje geliştirme, danışmanlık ve eğitim konularında faaliyet göstermektedir.Üretim ve ticaret işletmelerine dönük finansal yazılımlarla başlayan Metasoft, Kamu Sağlık Kurumlarında duyulan ihtiyaca dönük çözümlerinüretilmesiyle 2002 yılında sağlık sektörüne giriş yapmıştır.

Özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinde yaygın olarak kullanılan DentAssist yazılımı firmanın en önemli ürünüdür. Ayrıca kamu sağlık kurumlarına HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) hizmeti sunmaktadır. HBYS yazılımı ruh sağlığı, kadın ve çocuk hastalıkları gibi branş hastaneleri yanında çeşitli büyüklükte ilçe hastanelerinde de kullanılmaktadır.

PROTEZ Sağlık Çözümleri A.Ş. ise 2008 yılında kurulmuş olup ürünlerinden bazıları DentAssist uygulaması ile entegre çalışabilmektedir. Protez çeşitli donanım ürünlerine ilave olarak, özel diş hastaneleri ve göz hastanelerinde kullanılan yazılımlar üretmiştir.
Ayrıca KIOSK, HTYS, KTS gibi donanım bağlantılı ürünleri de hizmete sunmuştur. İlk yazılım ürünü olan Sterilizasyon uygulaması da Metasoft Bilgisayar'ın yazılımları ile uyumlu çalışmasının yanı sıra bağımsız olarak da kullanılabilmektedir.